Menu

/images/uploads/1585658823-amsterdam-2-1jpg.jpg

Program

1. DEN: Odjezd v odpoledních hodinách od školy popř. místa stanoveném školou, noční přejezd přes ČR, SRN.

2. DEN: Ráno návštěva unikátního technického díla vyrobeného Škodou Plzeň, které brání zaplavení Rotterdamu a dalších polderových území v okolí – Maeslantkering, Hoek van Holland, potom přejezd do města moderní architektury Rotterdamu – možnost projížďky lodí po největším a nejdůležitějším evropském přístavním komplexu Europortech nebo návštěva Euromastu – věže, odkud dohlédnete až do Velké Británie, potom přejezd na komplex větrných mlýnů Kinderdijk. Nocleh.

3. DEN: Ráno přejezd do Delftu (Delftská keramika), dále Scheweningen, přímořské letovisko se stalo nesmrtelným díky obrazům Vincenta van Gogha, (možnost koupání pro otužilé plavce), dále město sýrů Gouda – procházka centrem včetně sýrového trhu, potom Utrecht – Domtoren – nejvyšší katedrální věž v Nizozemsku 112m vysoká. Nocleh.

4. DEN: Ráno Amsterdam – projížďka po kanálech (grachtech), možnost návštěvy Rijksmuzea (klasičtí holandští mistři včetně Rembrandta a jeho slavného obrazu Noční hlídka) nebo Vincent van Gogh Muzea, dále možnost návštěvy brusírny diamantů, procházka centrem, květinový trh, hlavní náměstí Van Dam, muzeum voskových figurín. Navečer odjezd směr SRN, noční přejezd přes SRN.

5. DEN: Ráno průjezd přes ČR, příjezd ke škole v odpoledních hodinách.

Cena zahrnuje:
2× ubytování turistického hotelového typu v 3lůžkových pokojích se sprchou a WC (možnost připlacení hotelových snídaní za 250 Kč/os.), dopravu luxusním autobusem (WC, DVD, bar – možnost zakoupení teplých a studených nápojů za české koruny, polohovatelná sedadla a klimatizace), zdravotní pojištění pro cesty do zahraničí a pojištění pro případ úpadku (krachu) cestovní kanceláře a průvodce.

Cena nezahrnuje:
Kapesné popř. vstupné.


NIZOZEMSKO ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ – Delta plán, Rotterdam a větrné mlýny 5denní zájezd

Místo konání Nizozemsko
Cena zájezdu 4050 Kč
Kód zájezdu
Zarezervovat

Závazná přihláška na zájezd

Zákazník - Objednatel

Spolucestující

zákazník uzavírá tuto smlouvu i ve prospěch následujících osob